Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

 

I. Az intézmény célja és feladata


Az önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, nyugdíjkorhatárt elért idős személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, foglalkoztatásáról, ápolásáról, gondozásáról, valamint lakhatásról, azaz; teljes körű ellátásról gondoskodik az intézmény.

Az intézmény ellátásainak igénybevétele jellemzően önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik, a 9/1999.(XI.) SzCsM rendelet alapján. A kérelmet az intézmény székhelyén, az ügyvezető igazgatónak kell benyújtani, csatolva hozzá a jogszabályban előírt szakvéleményeket. Az ügyvezető igazgató vagy az általa megbízott személy az ellátást igénybe vevő, lakásán vagy, tartózkodási helyén előgondozást végez és elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát, befejezi az értékelő adatlap kitöltését.

Az előgondozási feladatokkal megbízott személy tájékozódik:

 • az igénylő egészségi állapotáról
 • szociális helyzetéről, - lakáskörülményeiről, családi állapotáról, pszichés állapotáról, hogy valóban ez az intézménytípus a megfelelő a kérelmező számára.
 • a kérelem benyújtásakor a kérelmező tájékoztatást kap az intézményben biztosított ellátásról
 • a leendő ellátottat tájékoztatjuk az intézmény által biztosított ellátásról, a szolgáltatásokról, a Házirendről, a Megállapodás tartalmáról

 

A felvételi kérelem mellé csatolandó dokumentumok:

 • érvényes tüdőszűrő vizsgálatról szóló igazolás
 • születési anyakönyvi kivonat másolata
 • érvényes személyi igazolvány
 • betegbiztosítási szám (TAJ)
 • adószám
 • jövedelemigazolás (aktuális nyugdíjösszesítő és havi nyugdíjszelvény másolata)
 • esetleges más jövedelem igazolásának másolata (pl. fogyatékossági támogatás, életjáradék stb.)

Abban az esetben, ha az igénylő rendszeres havi jövedelmének 80%-a nem fedezi az intézményi térítési díjat az előbbieken kívül mellékelni szükséges:

 • Vagyonnyilatkozatot; készpénzvagyon összege, ingatlanvagyon (ez esetben mellékelni szükséges az ingatlanra vonatkozó iratokat, adó- és értékbizonyítványt, esetleges értékbizonyítványt, tulajdoni lap másolatot),
 • Tartásra köteles hozzátartozók adatait (neve, lakóhelye, alapvető személyi adatai, elérhetősége), jövedelem igazolását, esetleges eltartási szerződés másolatát.

 

II. Az intézmény szolgáltatásai:


Fizikai ellátás:

 • Lakhatás; a lakók ellátása 1, 2, 3,  illetve 4 ágyas szobákban, négy szinten, minden szinten közösségi helységek találhatók, speciális ellátási biztosítása egyszemélyes betegszobában illetve izolációs szobában történik.  
 • Étkezés; napi ötszöri, illetve orvos előírása alapján- diéta, étkezés az intézmény ebédlőjében. Ezen kívül a minden szinten megtalálható teakonyhát, kijelölt közösségi helységet igény szerint használhatják.
 • Egészségügyi ellátásAz intézmény orvosai (háziorvos, sebész, ortopéd szakorvos) által biztosított gyógyászati kezelések elérhetőek ellátottaink számára. A szakmai rendeletnek megfelelően alapgyógyszer, illetve testtávoli gyógyászati segédeszközökkel való ellátás. Otthonunkban gyógytornász, fiziotherápiás szolgáltatások valamint masszázstherápia biztosítja lakóink megfelelő egészségi állapotát. Esetleges kórházi kezelésekre, szakrendelésekre, helyben nem levehető laborvizsgálatokra, konzíliumokra intézményünk speciálisan kialakított autója térítésmentesen szállítja ápolói felügyelettel lakóinkat.
 • Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatásAz ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságának figyelembevételével szervezzük.
 • Hitélet gyakorlásának lehetősége intézményen belül is biztosított.
 • Lakóinknak biztosítjuk a rekreációs programokat, valamint zene és aromaterápiával segítjük megújulásukat.
 • Tisztálkodáshoz: alapvető tisztálkodási szereket az intézmény biztosítja, az ellátott saját ruháját használhatja, amennyiben az ellátott nem rendelkezik saját ruházattal, az évszaknak megfelelő ruházat rendelkezésre áll.  
 • ruhaneműk és egyéb textíliák mosása, vasalása, javítása is az intézményen belül történik.
 • Kulturális- és szórakoztató programok, foglalkozások.
 • Házi könyvtár használata.
 • Fodrászat.
 • Gyógytornász heti két alkalommal, háziorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján.
 • Házon belüli és házon kívüli vezetékes telefon használata.
 • Kábel-TV alapcsomag a közösségi helyiségekben.

 

Külön díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • egyéni gyógyszerek térítés melletti beszerzése
 • pedikűr
 • vendégétkeztetés
 • kábel-TV szobában történő használata
 • Internethasználat

 

III. Önkéntesség otthonunkban

 

IV. Fogadj örökbe egy óvodát

 

V. Az ellátás igénybevételének módja

 • Az igénybevétel önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő.
 • Az ügyvezető igazgató az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. 

 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők térítési díjat fizetnek, melyet a mindenkori hatályos jogszabályoknak figyelembevételével határozunk meg.

Ellátási területe:

Miskolc város területén élő, valamint az ország különböző településeiről érkező személyek nyújthatják be kérelmüket.

Jövőkép: 

Az ellátottak igényeiből kiindulva a megfigyelés módszerének alkalmazásával olyan innovatív megoldásokra való törekvés, mely a szolgáltatás minőségét biztosító szakmai feladatellátást eredményez. Intézményünk a személyes gondoskodás keretébe tartozó, ellátást, ápolást-gondozást, nyújtó intézmény. Biztosítja az új, kényelmes, biztonságos életet nagyfokú empátiával és tisztelettel.