Koronavírus tájékoztatók

ELJÁRÁSREND A COVID-19 PANDÉMIÁVAL KAPCSOLATBAN 2022. január 01.

 

 

 

SZÉPKORÚAK HÁZA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ

NONPROFIT KFT. SZÉPKORÚAK HÁZA IDŐSEK OTTHONA

 

 

 

ELJÁRÁSREND

A COVID-19 PANDÉMIÁVAL KAPCSOLATBAN

 

 

2022. január 01.

 1. Bevezetés:

Az Intézmény szempontjából az Covid-19 pandémia egy hirtelen fellépő, elhúzódó munkaerőhiánnyal járó esemény, amely veszélyezteti a kiszámítható, napi munkavégzést, az ellátottak ápolását, gondozását és az ügyintézést. Ahhoz, hogy pandémia idején folytatni lehessen a kulcsfontosságú tevékenységeket, és biztosítani az ehhez szükséges erőforrásokat, összehangolt cselekvési terv szükséges. Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot az illetékes népegészségügyi hatóságokkal és szorosan velük együtt működve alakítjuk ki a vonatkozó szabályokat.

 1. Cél:

Az eljárási rend célja, hogy a Szépkorúak Háza (későbbiekben Intézmény) normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer Covid-19 pandémia alatti megőrzése érdekében hívja fel az ellátottak és a munkavállalók figyelmét a járvány következtében várhatóan jelentkező problémákra. Biztosítson megfelelő szemlélet a vezetők számára a helyzet értékeléséhez és a megfelelő előkészületek megtételéhez, mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, melyet az Intézménynek el kell érnie, segítse elő az Intézmény működési képességének fenntartását, még akkor is, ha a nagyszámú megbetegedés miatt jelentősebb munkaerő kiesés következik be.

 1. Aktuális teendők:
  • Személyes higiénia

Az egyéni higiéniai szabályok megtartása gátat szabhat a fertőzés terjedésének. Ennek legfontosabb szempontjai: gyakori szappanos kézmosás, fertőtlenítő kézmosás, kézfertőtlenítés, eldobható papírkendők használata, köhögésnél, tüsszentésnél és orrfújásnál, fertőzéssel szennyezett papírzsebkendőtől való megszabadulás (szemetesládába), minden papírkendő használat után kötelező kézmosás.

3.2 Ajánlások a munkára vonatkozóan

 1. Személyes kontaktus esetén: amikor csak lehetséges, a személyes kontaktust kerülni kell, még akkor is, ha a résztvevők egy épületben tartózkodnak, a nem szükséges utazások, szakorvosi vizsgálatok és találkozók kerülése, kézfogás kerülése, szociális távolság (min. 1,5-2 méter) megtartása.
 2. Fizikai védelmi intézkedések: sebészeti szájmaszk vagy FFP2 maszk, kesztyűk, védősapka, lábzsák, zsilipköpeny vagy zsilipruha, védőszemüveg viselése és ahol szükséges védőpajzs használata. A maszkok csak azokban az estekben hatékonyak, ha megfelelően használják őket, a többi ajánlott higiéniás szabályhoz is alkalmazkodva, különös tekintettel azokra, amelyek a kézmosásra vonatkoznak. Ajánlott követni a hivatalos előírásokat, melyek az Intézmény minden szintjén megtalálhatók.

Részletes intézkedések:

 • minden dolgozó sebészeti szájmaszkkal és FFP2 maszkkal van ellátva, melynek viselése kötelező,
 • a munkaruhát a mosoda mossa, fertőtleníti, haza vinni tilos!
 • a dolgozók rendelkezésére áll, egyszer használatos védőruha, védősapka, lábzsák és fertőtleníthető védőszemüveg,
 • rendelkezésre áll egyszer használatos ápolási kesztyű,
 • elkerülhetetlen látogatáskor (pl. munkavégzés, lift szerelés stb.) is kötelező használni belépéskor a védőeszközöket és az Intézményre vonatkozó higiénés rend szabályait betartani

A védőfelszerelések használata mindenki számára kötelező!

Az Intézmény összes munkatársa oktatásban részesült az egyéni védőeszközök használatáról és a kézhigiénés szabályok helyes kivitelezéséről az infekció megelőzése érdekében, ezt jelenléti ívvel igazoljuk (videó, bemutató, gyakorlati oktatás). Fontos szempont az elméleti ismeretek átadása mellett a gyakorlatok demonstrálása a tudásanyag elmélyítésére.

 • az intézménybe történő belépéskor kötelező a cipő és a kéz fertőtlenítése érintésmentes adagolóval ellátott berendezéssel
 • hőmérőzés érintésmentes hőmérővel
 • nyilatkozat tétel tünetmentességről
 • minden szinten rendelkezésre áll, antibakteriális, virucid folyékony fertőtlenítő és papírtörlő a kézmosáshoz, valamint érintésmentes adagolóban alkoholos bázisú, engedélyezett kézfertőtlenítő szer.
  • Környezeti higiéné
 1. A helyiségeket gyakran kell szellőztetni.
 2. A helyiségeket a járvány esetén is a megszokott eljárások szerint kell takarítani. A szükséges fertőtlenítőszereket kell használni. A gyakran megérintett felületeket gyakrabban kell takarítani, fertőtleníteni. A liftet, kapaszkodókat, kilincseket, közösségi helységeket naponta többször is.
 3. Tömegközlekedés: az Intézmény dolgozóinak jelentős hányada veszi igénybe a tömegközlekedést. A járvány terjedésének egyik legideálisabb közege sok ember összezártsága, amely jellemző a tömegközlekedésre is. A tömegközlekedés kiváltására a dolgozók esetében több megoldás van, így támogatjuk a magán-gépkocsival, kerékpárral való bejárást.

Minden munkavállaló a megfelelő, jogszabály által előírt igazolásokkal el van látva.

 1. Szervezeti aspektusok
  • Intézményi Covid-19 Pandémiás Válságstáb létrehozása.

Az ügyintéző igazgató válságstábot hozott létre.

Az Intézmény Járványügyi Válságstáb jogállása, hatásköre:

 • a járványhelyzetek kezelését illetően az Intézmény legmagasabb döntéshozó fóruma,
 • tevékenységéről, döntéséről közvetlenül az ügyvezető igazgatónak tartozik beszámolni, aki a legfőbb irányító szerepet tölti be,
 • döntései, intézkedései az Intézmény minden ellátottjának, dolgozójának, valamint az egyéb okokból bent tartózkodó személyek részére kötelező érvényűek,
 • minden, a járványhelyzettel összefüggő kérdésben jogosult és köteles dönteni
  • A Válságstáb tagjai:
 1. Vezető ápoló – Kádas Tünde
 2. Részlegvezető ápolók – Kovács Éva, Taskóné Bukszár Judit
 3. Gazdasági vezető – Szemán Katalin
 4. Élelmezésvezető – Szabó Józsefné

A válságstáb vezetője Kádas Tünde

Feladata:

 • ismerje az érvényes országos eljárásrendet és annak alapján a helyi eljárásrendet állítsa össze
 • felelős az infekciókontroll oktatásért
 • figyelemmel kíséri az országos szervek és a területileg illetékes népegészségügyi hatóságok tájékoztatását az országos, megyei és helyi COVID-19 járványügyi helyzetről.

Az ápolási feladatok oktatására két személy lett kijelölve Kovács Éva és Taskóné Bukszár Judit személyében, akik az intézmény valamennyi dolgozójának infekciókontroll oktatásáért felelősek. (Ideértve a betegelhelyezés módját, a kézhigiénét és az alapvető infekciókontroll óvintézkedéseket.) A továbbképzések során jelenléti ív vezetése kötelező és a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekről az intézet orvosa és az oktatásra kijelölt személyek előtt dokumentálva be kell számolni.

 1. Kommunikáció

Az Ügyvezető igazgató folyamatosan tájékoztatja az Intézmény ellátottjait, a hozzátartozókat és a dolgozókat szóban és írásban a járvány kihatásairól, a pandémiával kapcsolatos intézkedésekről, a viselkedési szabályokról, az információk beszerzésének telefonszámáról, változásokról és fejleményekről a járvány előrehaladtával.  Cél a pánik elkerülése és a kommunikáció hiányából adódó bizonytalanság kiküszöbölése.

A kommunikáció módjai:

 • kifüggesztett tájékoztatók (megelőzés, kézmosás, védőruha használat stb.)
 • telefonos tájékoztatás
 • szóbeli tájékoztatás
 • internetes felületek

Azok a munkatársak, akik a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket észlelik magukon, azonnal jelezzék Kádas Tünde, vezető ápolónak a 06-30/567-7746 telefonszámon, vagy ha nem elérhető Kovács Éva részlegvezető ápolónak a 06-70/385-6866 telefonszámon valamint értesítsék telefonon a saját háziorvosukat a további teendőkről.

 

 1. Az ellátottakkal kapcsolatos intézkedések
 • A Szépkorúak Háza területén tartózkodó minden személy számára kötelező viselni az orrot és szájat eltakaró maszkot. A maszk viselési kötelezettség vonatkozik intézményünk ellátottaira, munkavállalóira és az Intézmény területén egyéb más okokból tartózkodó személyekre: hozzátartozó, látogató, érdeklődő, javítást végző szakember stb. Csak olyan programokat, rendezvényeket és foglalkozásokat lehet megtartani ahol kivitelezhető a maszk használata és a védőtávolság megtartása.
 • Kérjük ellátottainkat és hozzátartozóikat kerüljék a személyes kontaktust – kézfogás, ölelés stb. kötelező a 1,5 méteres, szociális távolság betartása.
 • Telefon használata ajánlott a délutáni időpontban az ellátottak és hozzátartozóik részére, a vonal leterheltsége miatt. A szolgáltatás ingyenes.
 • Levegőzés és a séta az intézmény teraszán és az udvaron történjen a megfelelő távolság megtartásával. A Nyugdíjas ház területén tilos az átjárás. A gondnoki feladatot ellátó személy megfelelő védőöltözetben végzi a feladatát.
 • Az ellátottaknak napi többszöri alapos kézmosás kötelező, rendszeresen használni kell a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítő adagolókat.
 • A hozzátartozók minden nap 8 és 18 óra között hozhatnak be csomagot. Előírás, hogy fertőtleníthető legyen. A csomagok rövid időn belül felkerülnek a címzetthez.
 • Szállítás csak elkerülhetetlen esetben, történhet a gépjármű belső tere folyamatosan fertőtlenítve van az előírásoknak megfelelően.
 • Pénztári befizetés szerdai napon 8-12 óra között lehetséges. 12 óra után a területen fertőtlenítenek, a pénztárban dolgozó személyzet, megfelelő védő felszerelést kapott, (maszk, kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő, kesztyű, köpeny, plexi fal az íróasztalra). Javasolt az átutalás, minden más esetben telefonos egyeztetés szükséges +36 46 500 540/158 mellék telefonszámon
 • A fekvőbeteg intézményből visszaérkező ellátottakat 10 napig izoláltan kezeljük, szobai zárlatot alkalmazunk. Lakószobájuk ajtajára kihelyezésre kerül a tájékoztató felirat.
 • Minden ellátottat naponta kétszer kikérdezünk állapotáról, illetve panasz és hidegrázás esetén azonnal! Testhőmérsékletet mérünk érintésmentes lázmérővel
 • Mind a dolgozónál, mind a lakóknál forszírozzuk az önmegfigyelést
 • Az ellátottak társas igényeinek kielégítéséről szintenként és az óvó- védő rendszabályok betartásával gondoskodunk.
 1. A látogatással kapcsolatban:
 • Egyszerre Intézményünk csak meghatározott számú látogatót tud fogatni, mely óránként 40 fő.
 • A látogatás naponta 8.00 és 18.00 óra között lehetséges.
 • Ellátottainkat csak egészséges személy jöhet látogatni, melyről belépéskor minden látogatónak írásban nyilatkoznia kell.
 • Az Intézménybe történő belépéskor szájmaszkot kell viselnie, azonnal fertőtlenítő tálcára kell lépnie, és a kéz fertőtlenítése is kötelező.
 • A látogatás megkezdése előtt testhőmérséklet ellenőrzés történik, érintésmentes hőmérővel.
 • Egy ellátottat egyszerre csak egy fő hozzátartozó és egy fő 18 év alatti személy látogathat, több személyes szobában egyszerre csak egy fő ellátott látogatható a látogatók maximum egy órát tartózkodhatnak az intézményben – a következő látogatók belépésének feltétele, hogy az előzőek elhagyják az intézményt.
 • Szigorúan be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot, mind a látogatott, mind a többi ellátott esetében, kérjük, hogy a szokásos üdvözlési formákat hozzátartozóik érdekében kerüljék.
 • A látogatás, amennyiben lehetséges a teraszon történjen vagy a közösségi helységekben, a védőtávolság betartása és a védőeszközök használata itt is kötelező.
 • A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező látogató a gondozási részlegekre nem mehet fel! Ebben az esetben a látogatás a földszinten lévő közösségi helységekben – társalgó, előtér, ebédlő (kivétel étkezések alatt) és a teraszon történhet.
 • A látogatás megkezdése előtt ajánlott telefonon érdeklődni hozzátartozójuktól vagy a portaszolgálattól, az intézmény központi telefonszámán: 06-46/500-540!

Amennyiben a látogató vagy a látogatott megszegi az óvó védő rendszabályokat a látogatás azonnal véget ér és a látogatónak el kell hagynia az intézményt.

 1. Covid-19 fertőzés kialakulása esetén:
 • Az Intézmény vezetője fokozott figyelemmel kíséri az ellátottak Covid-19 okozta járvány általi veszélyeztetteségét befolyásoló körülményeket, különös tekintettel az ellátottak és a dolgozók egészségi állapotára és oltottságára.
 • Az Intézményben ideiglenes látogatási tilalom és az ellátottakra vonatkozó intézmény elhagyási tilalom lép életbe, amennyiben az ellátotti létszám 5%-át meghaladja a fertőzöttek száma
 • és az izoláció a többi ellátottól és azok látogatóitól nem biztosítható.
 • A látogatási tilalom nem terjed ki a végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás esetére. Ebben az esetben a látogatás védőöltözetben megtörténhet.
 • A látogatási és Intézmény elhagyási tilalom nem terjed ki a Covid-19 ellen háromszor oltott ellátottakra és a háromszor oltott látogatóikra. Az oltottság tényét a jogszabályok szerint igazolni kell!
 • A három oltással nem rendelkező látogató esetén a személyes látogatás nem engedélyezett, a kapcsolattartást más módon kell kivitelezni (telefon, ablakon keresztül stb.)
 • Mérlegelés után – a járványügyi hatóság engedélyével – Intézmény elhagyási tilalom elrendelése esetén is engedélyezhető az Intézmény elhagyása egészségügyi vizsgálatok elvégzése céljából, indokolt esetben.

A fertőzés kialakulásának érdekében rendszeres SARS-CoV-2 gyorsteszt vizsgálat történik, mind az ellátottak, mind a dolgozók esetében!

 1. Izolált, elkülönített ellátott ápolásának, ellátásának szabályai:
 • Az ellátott ápolása, gondozása a szobájába való belépés csak védőruházatban lehetséges – védő overál, FFP2 vagy dupla sebészeti maszk, ápolási kesztyű, cipővédő, hajvédő, bizonyos ápolási műveleteknél védőszemüveg vagy plexi álarc viselése is szükséges lehet.
 • Az ellátott a szobát nem hagyhatja el csak halaszthatatlan egészségügyi okok miatt.
 • A szennyes ruházatát elkülönítve kell tárolni és mosni.
 • Étkezésekhez csak egyszer használatos étkészlet használható.
 • A takarítás során külön takarító eszközt kell használni és a képződött hulladékot is külön kell tárolni.
 • Látogatás csak haldokló ellátottnál elbúcsúzás céljából lehetséges.
 • A szobájában csak a szükséges személyzet, a szükséges ideig tartózkodjon!
 1. Újonnan felvett, illetve az intézménybe visszatérő ellátott fogadásának szabályai:
 2. Az Intézménybe új ellátottként mind saját otthonából, mind egészségügyi intézményből, mind másik szociális intézményből alábbiak szerint vehető fel:
 • Covid-19 elleni booster oltással (3. oltás, illetve Janssen vakcinával végzett alapimmunizálás után egy oltás) rendelkező ellátott PCR és/vagy Ag gyorsteszt vizsgálat elvégzése nélkül.
 • Covid-19 elleni alapimmunizálással (2 oltás, illetve a Janssen vakcina esetén egy oltás) rendelkező ellátott egy negatív eredményű SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt birtokában.
 • Covid-19 elleni oltással nem rendelkező, vagy kétoltásos alapimmunizálásos séma esetén csak egy oltással rendelkező ellátott esetén a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belüli SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye birtokában.
 1. Fennálló ellátotti jogviszony esetén 48 óránál rövidebb eltávozásról PCR és/vagy Ag gyorsteszt vizsgálat elvégzése nélkül visszavehető az intézménybe.
 • Covid-19 elleni booster oltással rendelkező PCR és/vagy Ag gyorsteszt vizsgálat elvégzése nélkül visszavehető az intézménybe.
 • Covid-19 elleni alapimmunizálással rendelkező ellátott egy negatív eredményű SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt birtokában vehető vissza.
 • Covid-19 elleni oltással nem rendelkező, vagy kétoltásos alapimmunizálásos séma esetén csak egy oltással rendelkező ellátott esetén a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belüli SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye birtokában vehető vissza.
 1. A fekvőbeteg ellátó intézményben történő ápolást követően fennálló ellátotti jogviszony esetén a visszavétel feltételei:
 • Amennyiben a kórházi ápolásra nem Covid-19 fertőzés miatt került sor, illetve a kórházi ellátás során nem igazoltak Covid-19 fertőzést és 48 óránál rövidebb volt a bennfekvés időtartama az ellátott visszavételének nem feltétele a PCR és/vagy Ag gyorsteszt vizsgálat.
 • Amennyiben a kórházi ápolásra nem Covid-19 fertőzés miatt került sor, illetve a kórházi ellátás során nem igazoltak Covid-19 fertőzést, de 48 óránál hosszabb volt a bennfekvés időtartama az ellátott visszavételének feltétele:
 • Covid-19 elleni alapimmunizálással vagy Covid-19 elleni booster oltással rendelkező ellátott esetén Ag gyorsteszt negatív eredménye.
 • Covid-19 elleni oltással nem rendelkező vagy kétoltásos alapimmunizálási séma esetén csak egy oltással rendelkező ellátottaknál PCR vizsgálat negatív eredménye.

Az előzőekben leírt vizsgálatok az ellátottak számára térítésmentesen biztosítandók!

Fennálló ellátotti jogviszony esetén, amennyiben az egészségügyi intézményből történő visszahelyezés, másik szociális intézményből történő áthelyezés, 48 óránál hosszabb eltávozás kapcsán végzett PCR és/vagy Ag gyorsteszt vizsgálat eredménye pozitív az ellátott fogadására csak az elkülönítés biztosítása esetén kerülhet sor.

 1. Fertőzés gyanúja esetén munkaidőben:

Dr. László Judit, háziorvost kell értesíteni az alábbi telefonszámon: + 36 20-455-3340

Munkaidőn kívül az Központi Orvosi Ügyelet kell jelezni az alábbi telefonszámon:

 +36- 46/477-104

Az intézmény orvosa vagy a Központi Ügyelet orvosa dönt arról, hogy a megbetegedett ellátott hospitalizációra szorul-e? Amennyiben igen, ők értesítik hivatalból az Országos Mentőszolgálat munkatársait.

 1. A dolgozókkal kapcsolatos szabályok:
 • Covid-19 fertőzött dolgozó munkavégzéshez történő visszatérésének feltétele egy SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye, amennyiben a dolgozó gyógyult, illetve a fertőzés tünetmentesen zajlott le.
 • A gyorsteszt vizsgálat nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 10. napon.
 • A tünetek megjelenését illetve a fertőzést igazoló mintavételt követő 21, napon negatív eredmény nélkül is fel kell oldani a foglalkozástól való eltiltás, a dolgozó visszatérhet a munkahelyére.
 1. A válságstáb feladatai az ellátás folyamatossága érdekében:
 • A védőeszközökkel való ellátás folyamatosságának fenntartása, elosztási rendjének meghatározása.
 • Folyamatos kommunikáció,
 • Betegutak kijelölése az intézmény minden munkaterületét érintve.
 • Felmérésre került a kritikus területek munkavállalói létszáma, meghatározásra került a kritikus létszám, kész terv van a munkaerő átcsoportosítására.
 • Ahol lehet lehetőség van rugalmas munkaidőre.
 • Tekintettel vagyunk a 14 év alatti gyermeket nevelő szülőkre.
 • A szükséges gyógyszerek beszerzési, elosztási rendjének meghatározása.
 • A gyanús illetve igazoltan beteg lakók izolálása az egyszemélyes szobában lakóknál (34 fő) nem jelent problémát a többi ellátottal kapcsolatban plusz betegszobát és izolációs szobát jelöltünk ki.
 • Külön pihenő helység lett kialakítva az esetlegesen túlórára kötelezett munkavállalók számára.
 • Más hasonló ellátó intézménnyel kapcsolat tartása, felvétele.
 1. Kapcsolattartás a hatóságokkal, ellenőrző szervekkel
 • A jogszabályi előírásoknak megfelelve folyamatosan kapcsolatot tartunk a pandémia ideje alatt a járványügyi hatóságokkal, a felettes szervekkel.
 • A kapcsolattartás módja: elektronikus levél, stáb értekezletek, telefonos kommunikáció.
 • Eleget teszünk a folyamatos beszámolási kötelezettségünknek.
 • Jelentési kötelezettség:
 • Fenntartó
 • Népegészségügyi hatóság
 • Kormányhivatal
 • Polgármesteri hivatal
 • Kórházak, betegellátó intézmények
 • Intézmény orvosai

Az intézkedési terv hatályba lépésének időpontja: 2022. január 01.

Az intézkedési tervről az érintettek tájékoztatva lettek, az intézkedési terv visszavonásig érvényes!

 

Miskolc, 2022. január 01.

                                                           Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella

                                                                          ügyvezető igazgató